پرداخت در محل

نحوه ی پرداخت پول در محل مشتری

نحوه ی پرداخت پول دراین روش کارت به کارت اینترنتی و کارت به کارت عابر بانک و انتقال از همراه بانک میسر است.
« در نحوه ی پرداخت پول هر انتقال کارت به کارت اینترنتی مبلغ 3.000.000 تومان قابل انتقال است ».
پس توصیه می شود که پول را در چند کارت بانکهای مختلف جداگانه به مبلغ کالا نگه داری کنید.

پول نقد این روش هم ممکن است مناسب باشد .
« فقط در صورت اجبار قابل استفاده است (مبالغ بالا نمیشود ) ».
پس بهتر است از روش های بالا استفاده کنید.
اگر چاره ای نداشتید لطفا پول را در تراول های 50 و 100 هزارتومانی نگهداری کنید.
این روش فقط برای مناطق دور و کالا های کوچک که در روش پستی و باربری به صرفه ترند مناسب نیست .

ارسال به روش باربری

برای کلیه سفارشات باربری
« باربری باید توسط مشتری ازباربری های نزدیک به محل سکونتش معرفی شود »
نحوه ی پرداخت هزینه حمل به صورت بیعانه پیش پرداخت و قیمت خود کالا را در هنگام رسیدن پیک و کالا تحویل به باربری پرداخت خواهد شد.
« اگر زمان پرداخت از نیم ساعت بیشتر شود کالا برگشت خواهد خورد ؛
پس پیشنهاد می شود لطفا پول را در صورت امکان از قبل بپردازید ».
در این روش کالا باید توسط پیک به تهران ارسال شود. و از آنجا با باربری ارسال شود .
پس فقط برای شهرهای دور پیشنهاد می شود . این روش در بازه زمانی 2تا4 روز به دست مشتری می رسد.

برای همه سفارشات پستی « از آنجایی که اداره پست برای شهر های مرزی تحویل در محل ندارد » باید کل پول از قبل پرداخت شود.
این روش ارسال فقط برای کالاهای خورده که اندازه انها از 70 در 70 سانتی متر بیشتر نباشد قابل استفاده است .
این روش در بازه زمانی دو تا 4 روز به دست مشتری می رسد.

نحوه ی پرداخت
fa_IRPersian